zpsmuz.pl

 

Zpsmuz nutka   Zespół Państwowych Szkół Muzycznych

   im. M. Karłowicza  w Krakowie

 

 

 

III MIĘDZYNARODOWY  KONKURS  MŁODYCH SKRZYPKÓW

dla dzieci i młodzieży szkół muzycznych I i II st.

BĘDĘ WIRTUOZEM

 Kraków 5 - 8 listopada 2015

 

 

 

Miło nam zaprosić wszystkich chętnych do udziału w III Międzynarodowym Konkursie Młodych Skrzypków BĘDĘ WIRTUOZEM. Konkurs odbędzie się w dniach 5 - 8 listopada 2015 r. w Krakowie, w siedzibie Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. M. Karłowicza, a skierowany jest do dzieci i młodzieży szkół muzycznych I i II st.

        Przedmiotem konkursu jest repertuar związany z problematyką techniki skrzypcowej, dobrany odpowiednio do stopnia rozwoju młodego skrzypka.Związane jest to z ideą naczelną, skierowaną na kwestie techniki wykonawczeji właściwy rozwój aparatu gry, w tym tak ważnym dla przyszłych wirtuozów okresie. Mamy nadzieję, że kwestia sprawności i wirtuozerii wiolinistycznej zostanie dzięki temu bardziej doceniona, w kontekście częściej preferowanych aspektów muzycznego wyrazui interpretacji dzieła.

Chcielibyśmy, aby wirtuozostwo skrzypcowe, posiadające tak wspaniałe tradycje począwszy od Bibera, Tartiniego, Paganiniego i Wieniawskiego potraktowane zostało z większą uwagą, co być może zaowocuje w przyszłych karierach adeptów wiolinistyki, zarówno w grze solowej, jak i zespołowej. Z tego też powodu konkursowi towarzyszyć będą lekcje mistrzowskie prowadzone przez jurorów, wykłady na tematy związane z podstawami wiolinistyki, a także będące inspiracją dla młodych artystów recitale solowe. Zarówno przebieg konkursu, jak i towarzyszące mu imprezy są otwarte dla wszystkich chętnych. 

            Mamy nadzieję, że spotkania młodych skrzypków w Krakowie staną się okazją do wymiany poglądów na tematy wciąż dla wykonawstwa podstawowe, a z pozoru mniej atrakcyjny  repertuar konkursu, dostarczy silnych wrażeń dla uczestników listopadowego współzawodnictwa. 

 

 

 

                                                                                                          w imieniu organizatorów

 

 kierownik  artystyczny                                                                dyrektor szkoły

 Swietłana Białostocka                                                                Witold Malinowski