zpsmuz.pl

Geo-sounds!

Geo-sounds!

Polsko-niemiecki projekt kompozytorski dla uczniów

 

Jeżeli 50 milionów lat, podczas których powstawał węgiel brunatny, zostałoby zredukowanych do jednego roku, to ostatnie 100 lat historii wydobywania węgla stanowiłoby jedynie 63 sekundy. Uczniowie z  Lipska, Krakowa, Markkleeberg, Görlitz i Zgorzelca  - reprezentujący 2 polskie i 3 niemieckie szkoły - komponują wspólnie utwór muzyczny inspirowany tym faktem geologicznym.

Jest to podróż do pradziejów, do czasów pustyń lodowych, bezkresnych bagien i mórz subtropikalnych, do krainy mamutów, przodków dzisiejszego konia i tygrysów szablozębych... Uczniowie, pozostający pod opieką geologów i uznanych kompozytorów (Steffen Reinhold z Lipska, Knut Müller  z Markkleeberga, Carsten Henning Drezna, Piotr Peszat z Krakowa, Dominik Lewicki ze Zgorzelca)  i współpracujący ściśle z wytrawnymi muzykami lipskiej orkiestry kameralnej Mendelssohn Kammerorchester Leipzig, komponują utwór muzyczny inspirowany poszczególnymi etapami powstawania węgla. Zaczynając od krótkich motywów, które zostały nagrane w studio podczas warsztatów, rozwijają je w pełną kompozycję. Nagrane motywy posłużą do drugiego etapu projektu - kompozycji elektronicznej. Będzie ona dostępna przez rok na stronie internetowej, która zostanie uroczyście otwarta podczas koncertu na żywo 22 maja 2013 r., czyli w dokładnie w dniu 200 rocznicy urodzin Ryszarda Wagnera. Koncert ten zostanie wykonany wspólnie przez uczniów oraz muzyków Mendellsohn Kammerorchester Leipzig.

Uczniowie naszej szkoły biorą udział w tym projekcie. Poczynając od października spotykają się raz w tygodniu i – pod okiem młodego kompozytora Piotra Peszata - pracują nad projektem kompozycji. Pierwsze wspólne polsko-niemieckie warsztaty  odbyły się w Görlitz w listopadzie 2012 roku. Kolejne spotkanie młodzieży – tym razem w Lipsku – odbywało się w dniach od 11 do 16 lutego. Wzięło w nim udział 11 uczniów oraz nauczyciel teorii muzyki Magdalena Wiktorczyk-Dzioba. Pierwszy koncert w ramach projektu - w wykonaniu uczniów oraz Mendelssohn Kammerorchester - odbył się w Lipsku 13 lutego. 14 lutego uczestników projektu powitała w Ratuszu w Lipsku przedstawicielka Referatu Współpracy Zagranicznej Urzędu Miasta Lipska Dr Caren Marusch-Krohn. Kolejne warsztaty przewidziane są na maj bieżącego roku.

Projekt zakończy się w  maju 2014 r. Do tego czasu odbędą się kolejne warsztaty, w czasie których uczniowie będą prezentować dalsze etapy swojej pracy, oraz weryfikować własne kompozytorskie idee współpracując z profesjonalnymi wykonawcami. Odbędą się także kolejne koncerty (najbliższy w maju w Görlitz).

A oto lista uczniów naszej szkoły biorących udział w projekcie:

Maciej Dereń

 Aleksandra Dzioba

Gabriela Fijoł

Wojciech Krupiński

Dominika Murzyn

Bartosz Nieroda

Krzysztof Pala

Alina Prochowska

Wiktoria Śladowska

Rafał Ślusarczyk

Tomasz Wojakowski