zpsmuz.pl

Kolęda misyjna - 06-01-2013

W tym roku dzieci z naszej szkoły po raz pierwszy włączyły się w dzieło kolędników misyjnych. Grupa kolędnicza liczyła 10 osób: Gabryiela Ślusarczyk i Julia Sokołowska z kl. 6; Julia Krypel, Zuzanna Lebda, Alicja Maj, Zuzanna Huptysiowska, Mateusz Bachowski, Maciek Tasior i Jan Sokołowski z kl. 3 oraz Ida świątek z kl. 2. Cała inicjatywa spotkała się z aprobatą Ojca Proboszcza parafii z Mogiły – o. Wincentego i przyjęta z entuzjazmem przez parafian. Mieszkańcy wiedząc o naszych odwiedzinach oczekiwali nas z wielką życzliwością i zapraszali z otwartymi ramionami, zaś kolędy wykonywane przy akompaniamencie wiolonczeli i skrzypiec były słuchane ze wzruszeniem. Ofiarodawcy, oprócz ofiar składanych na misje, obdarowywali kolędników słodyczami. Trud kolędowania pozwolił uzyskać kwotę 677,50 zł.

S .M. Nicola Anna Tokarska - katechetka