zpsmuz.pl

OPIS KONKURSU

 

OPIS KONKURSU

 

Konkurs jest dwuetapowy.

Wymagania konkursu w pierwszym etapie obejmują czytanie/realizację a prima vista:

1.  głosu wokalnego pieśni z towarzyszeniem fortepianu,

2.  melodii tonalnej (względnie wykraczającej poza tonalność) z graniem głosu towarzyszącego,

3.  melodii atonalnej,

4.  jednego z głosów (w starych kluczach) wylosowanego Chorału J. S. Bacha, z jednoczesnym towarzyszeniem nagranych, pozostałych trzech głosów,

5.  realizacji kilkutaktowego dwugłosu rytmicznego w dowolnej wersji wykonawczej.

 

Wymagania konkursu w drugim etapie obejmują czytanie a prima vista:                        

1.  wybranego głosu z 3-głosowej partytury orkiestrowej lub chóralnej (zapisanej in C na trzech systemach w kluczach: wiolinowym i basowym), z graniem dwóch głosów towarzyszących,

2.  melodii atonalnej z graniem głosu towarzyszącego,

3.  głosu wokalnego pieśni (z literatury muzycznej XIX i XX wieku) z nagranym towarzyszeniem fortepianu.

 

 Każdy z uczestników losuje zestaw wymaganych ćwiczeń. W pierwszym etapie dopuszcza się pięciominutowe przygotowanie do wykonania wszystkich zadań, bez kontaktu z instrumentem. W drugim etapie wszystkie zadania wykonywane są bez wcześniejszego przygotowania.   Laureat pierwszej nagrody nie może uczestniczyć w konkursie w roku następnym. Wszyscy uczestnicy konkursu  oraz przygotowujący ich nauczyciele otrzymują dyplomy. Laureaci trzech pierwszych miejsc oraz dalszych – wyróżnionych otrzymują dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

Uroczyste ogłoszenie wyników i rozdanie nagród odbywa się po zakończeniu konkursu, podczas galowego koncertu.

 

Regulamin oraz bliższe informacje na temat konkursu na stronie internetowej: http://info.zpsmuz.pl