zpsmuz.pl

KSZTAŁCENIE SŁUCHU I stopień

 

 

 


LAUREACI
 
XV  REGIONALNEGO

 

KONKURSU KSZTAŁCENIA SŁUCHU
 
dla uczniów szkół muzycznych I stopnia

 

 

 


 
I MIEJSCE

 

 

Dawid KOPP

 


SM I st. w Czasławiu
Nauczyciele: mgr Izabela Christ i mgr Piotr Marczak

 

 


II MIEJSCE

 

 

 Michał BASISTA


PSM I st. im. L. Różyckiego w Myślenicach
Nauczyciel: mgr Monika Szymska

 

 

 

III MIEJSCE

 

 (ex aequo)

 

Kacper BENDIG 

 

PSM I st. im. J. Kiepury w Sosnowcu
Nauczyciel: mgr Dorota Piwowar

 

 

Wiktoria LATOS

 

OSM I st. im. I. J. Paderewskiego w Krakowie
Nauczyciel: mgr Ilona Tomera-Chmiel

 

 

 

 


I  WYRÓŻNIENIE

 

Natan BESTER

 

ZPSMuz. im. M. Karłowicza w Krakowie
Nauczyciel: mgr Alicja Krawczyk

 

 

 

II  WYRÓŻNIENIE

 

Jakub STASZEL

 

OSM I st. im. I. J. Paderewskiego w Krakowie
Nauczyciele: mgr Ilona Tomera-Chmiel, mgr Renata Stępien-Huptyś

 

 

 

III WYRÓŻNIENIE

 

Karolina FĄFROWICZ

 

PSM I i II st. im. F. Chopina w Nowym Targu
Nauczyciel: mgr Krystyna Ciesielska

 

 

 

 

 

 

 

Kraków, dn. 20. 03. 2016                                                    Marcin Pałka

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTA UCZNIÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO

XV REGIONALNEGO KONKURSU KSZTAŁCENIA SŁUCHU

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ MUZYCZNYCH I STOPNIA

 

 

 1. BASISTA Michał – PSM I st. im. L. Różyckiego w Myślenicach, nauczyciel: Monika Szymska
 2. BEDNARCZYK Laura – ZPSMuz. im. M. Karłowicza w Krakowie, nauczyciel: Paulina Skwierawska
 3. BENDIG Kacper – PSM I st. im. J. Kiepury w Sosnowcu, nauczyciel: Dorota Piwowar
 4. BESTER Natan – ZPSMuz. im. M. Karłowicza w Krakowie, nauczyciel: Alicja Krawczyk
 5. BOJĘŚ Weronika – SM I st. i jej Filia Sucha Beskidzka, nauczyciel: Anna Januszewska
 6. BUGAŃSKA Edyta – ZPSMuz. im. M. Karłowicza w Krakowie, nauczyciel: Marta Ciesielska
 7. DEBISCHOP Mateo – ZPSMuz. im. M. Karłowicza w Krakowie, nauczyciel: Marta Ciesielska
 8. FĄFROWICZ Karolina – PSM I i II st. im. F. Chopina w Nowym Targu, nauczyciel: Krystyna Ciesielska
 9. FIELEK Wiktoria – SM I st. w Sobolowie, nauczyciel: Piotr Mroczek
 10.  GNYLA Karolina – SM I st. w Rożnowie, nauczyciel: Elżbieta Miąsik
 11.  HAJDUK Karol – SM I st. w Rożnowie, nauczyciel: Elżbieta Miąsik
 12.  JANIKOWSKA Dagmara – SM I st. i jej Filia Sucha Beskidzka, nauczyciel: Anna Januszewska
 13.  KAPUŚNIAK Adam – ZPSMuz. im. M. Karłowicza w Krakowie, nauczyciel: Paulina Skwierawska
 14.  KOPP Dawid – SM I st. im. O. Kolberga w Czasławiu, nauczyciele: Piotr Marczak, Izabela Christ
 15.  KORBA Julita – SM I st. w Sobolowie, nauczyciel: Piotr Mroczek
 16.  LABUZ Olga – ZPSMuz. im. M. Karłowicza w Krakowie, nauczyciel: Marta Ciesielska
 17.  LATOS Wiktoria – OSM I st. im. I. J. Paderewskiego w Krakowie, nauczyciel: Ilona Tomera – Chmiel
 18.  MĄCZKA Karolina – ZPSMuz. im. M. Karłowicza w Krakowie, nauczyciel: Marta Ciesielska
 19.  MATUSIK Marta – SM I st. i jej Filia Sucha Beskidzka, nauczyciel: Anna Januszewska
 20.  NALEPA Gabriela – SM I st. w Sobolowie, nauczyciel: Piotr Mroczek
 21.  NALEPA Sebastian – SM I st. w Sobolowie, nauczyciel: Piotr Mroczek
 22.  OCZKOWSKI Andrzej – PSM I st. w Starachowicach, nauczyciel: Aleksandra Skowrońska
 23.  OSTROWSKI Karol – ZPSMuz. im. M. Karłowicza w Krakowie, nauczyciel: Paulina Skwierawska
 24.  PECZKIS Ignacy – Niepubliczna SM I st. MOZART w Krakowie, nauczyciel: Paweł Jaskółka
 25.  SŁONINA Mateusz – PSM I i II st im. F. Chopina Filia Rabka-Zdrój, nauczyciel: Piotr Dziechciowski
 26.  SŁOWIŃSKA Zuzanna – SM I st. w Rożnowie, nauczyciel: Elżbieta Miąsik
 27.  SOKOŁOWSKI Mikołaj – PSM I i II st. im. F. Chopina w Nowym Sączu, nauczyciel: Katarzyna Piórkowska
 28.  STASZEL Jakub – OSM I st. im. I. J. Paderewskiego w Krakowie, nauczyciel: Ilona Tomera - Chmiel
 29.  SZAREK Julia – SM I st. w Rożnowie, nauczyciel: Elżbieta Miąsik
 30.  SZYMCZAK Piotr – ZSM im. M. Spisaka w Dąbrowie Górniczej, nauczyciel: Monika Bukowiecka

 

 

Uczestników konkursu prosimy o przybycie co najmniej 30 minut przed wyznaczoną godziną.

 

Telefon kontaktowy: 502-719-725

 

 

 

 

 

REGIONALNY  KONKURS  KSZTAŁCENIA  SŁUCHU

dla uczniów szkół muzycznych I stopnia

 

Informacja

 

         Od roku 2001 – pod patronatem Centrum Edukacji Artystycznej oraz Dyrekcji Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. M. Karłowicza – corocznie odbywają się: Regionalny Konkurs Kształcenia Słuchu dla uczniów szkół muzycznych I stopnia (w marcu) oraz od roku 2003 Regionalny Słuchowy Test Sprawnościowy dla uczniów szkół muzycznych II stopnia (w październiku).

 

Wymienione wyżej konkursy wraz z dwoma konkursami czytania nut głosem (regionalnym dla uczniów szkół muzycznych    I stopnia i ogólnopolskim dla uczniów szkół muzycznych II stopnia) stanowią całościowy program badania poziomu i jakości nauczania kształcenia słuchu (w tym czytania nut głosem) w szkołach muzycznych I oraz II stopnia. Dla każdego z tych konkursów została wymyślona oddzielna formuła, odpowiedni zestaw zadań bądź ćwiczeń do wykonania.

 

Konkursy kształcenia słuchu odbywają się w formie pisemnego   słuchowego testu sprawnościowego, trwającego około jednej godziny. Układ i dobór poszczególnych zadań testu, może posłużyć nauczycielom (szczególnie w przygotowaniach potencjalnych uczestników do udziału w  konkursach) jako wzór ćwiczeniowy na lekcjach kształcenia słuchu.

 

W konkursach tych mogą brać udział również uczniowie spoza Regionu Krakowskiego (kontakt – patrz zakładka: terminarz konkursów).

 

Pomysłodawczynią, autorką całościowego programu oraz oddzielnych testów konkursowych (dla uczniów: szkół muzycznych I stopnia i szkół muzycznych II stopnia), prowadzącą i oceniającą pisemne prace w obu konkursach jest dr Jadwiga Hodor.

 

Wyniki ogłaszane są po ok. sześciu dniach. Dyplomy i nagrody wręczane są na uroczystej gali koncertowej, po której odbywa się konferencja metodyczna z udziałem zainteresowanych pedagogów. Na spotkaniu J. Hodor przedstawia szczegółowe sprawozdanie z wszystkich przeprowadzonych konkursów w danym roku szkolnym oraz wnikliwą analizę osiągniętych wyników w każdej z badanych sprawności słuchowych.

 

Od roku szkolnego 2014/15 konkursem zajmuje się Marcin Pałka.

 

Konkurs odbywa się w ZPSMuz. im. M. Karłowicza (Sala Koncertowa) w Krakowie, os. Centrum E 2.

 

 

 

 

LAUREACI
 
XIV  REGIONALNEGO KONKURSU KSZTAŁCENIA SŁUCHU
 
dla uczniów szkół muzycznych I stopnia

 
 
 
I MIEJSCE
(ex aequo)

 


Oktavia BUJNOWICZ
 ZSM im. F. Rybickiego w Tychach
 Nauczyciel: mgr Magdalena Piotrowska

 

Dawid KOPP
SM I st. w Czasławiu
Nauczyciele: mgr Izabela Christ i mgr Piotr Marczak

 


Filip MAJOR
PSM I st. nr 1 im. St. Wiechowicza w Krakowie
Nauczyciel: mgr Katarzyna Hampel

 

 

 
II MIEJSCE
(ex aequo)
 

 

Miłosz OLESIŃSKI
 ZPSMuz. im. M. Karłowicza w Krakowie
Nauczyciel: mgr Anna Dziurdzia

 

 


Jakub TYRAŁA
PSM I st. im. L. Różyckiego w Myślenicach
Nauczyciel: mgr Monika Szymska

 

 


III MIEJSCE

 


Sonia ŚWIĄTEK
ZPSMuz. im. M. Karłowicza w Krakowie
Nauczyciel: mgr Anna Dziurdzia

 

 
WYRÓŻNIENIA

 


Wahid BEN KHALFA
OSM I st. im. I. J. Paderewskiego w Krakowie
Nauczyciel: mgr Lidia Florek-Stokłosa
 
 
 
Michał BASISTA
PSM I st. im. L. Różyckiego w Myślenicach
Nauczyciel: mgr Monika Szymska

 

 

 

 

Kraków, dn. 12. 03. 2015                                           Marcin Pałka

 

 

 

 

Komentarz do testu 

XIII Regionalnego Konkursu Kształcenia Słuchu

dla uczniów szkół muzycznych I stopnia

 

ARKUSZ_TESTOWY_XIII_RKKS_Dla_SM_I.pdf

 

Test konkursowy zawiera 11 różnych zadań, sprawdzających najważniejsze umiejętności słuchowe (w zakresach: melodyki, harmoniki, wyobraźni muzycznej, refleksu, pamięci i poczucia rytmu), jakie uczniowie szkół muzycznych I stopnia zdobywają na zajęciach kształcenia słuchu. Niektóre z tych ćwiczeń grane są tylko jeden raz (przy każdym zadaniu podana jest liczba wykonań).

Cały test wykonywany jest na żywo; zadania nr: 1- 8 na fortepianie, zadania nr: 9 i 10 na różnych instrumentach, zadanie nr 11 – na tempelblocku i bongosie.

W zadaniach nr: 1, 3, 4, 5, 9 i 10 podane są dźwięki wyjściowe (zaznaczone w ramkach).

Przy każdym z poszczególnych zadań podana jest (w kółeczku) punktacja. Całościowa punktacja testu wynosi 166 punktów, co jest równoznaczne ocenie celującej, czyli 25. punktom w skali szkolnych ocen. Zatem, jeśli  całościową punktację oceniamy w skali 25-punktowej, wówczas należy liczbę otrzymanych punktów z testu podzielić przez 6,64 (166 : 25  =  6,64). Przykładowo: test z wynikiem 132. punktów (132 : 6,64  =  19,87) otrzymuje ocenę plus dobrą. 

 

Przedstawienie problematyki testu: 

 1. zapis w kluczu basowym poszczególnych dźwięków melodii (w tonacji E – dur) – granej dwa razy - całymi nutami w oddzielnych taktach, z uwzględnieniem znaków chromatycznych; następnie podanie tonacji zapisanej melodii, gamy do niej równoległej oraz zapis ich znaków przykluczowych w kluczach: basowym i wiolinowym;
 2. zapis funkcji harmonicznych, oznaczonych tu symbolicznie literą X (która domyślnie oznacza trójdźwięk durowy), z dokładnym podaniem składników akordu w sopranie i w basie, z uwzględnieniem septymy (w D7) oraz trybu (w przypadku trójdźwięku molowego należy umieścić kółeczko w lewym górnym indeksie); każdy akord grany jest dwa razy;
 3. zapis dwunastu interwałów na pięciolinii - w kluczach: basowym i wiolinowym - po jednorazowym usłyszeniu; dźwięk podany (w ramce) występuje w trzech kolejnych  interwałach; istotna w tym zadaniu jest kolejność zapisywanych dźwięków;
 4. zapis od podanych dźwięków – w kluczu basowym - trzech motywów trzydźwiękowych i jednego czterodźwiękowego, granych jeden raz oraz motywu pięciodźwiękowego, granego dwa razy;
 5. zapis melodii jednotaktowych (tonalnej i atonalnej) od podanych dźwięków, w określonym metrum, w kluczach basowym i wiolinowym, z uwzględnieniem rytmu – granych po dwa razy;
 6. zapis symbolami dwunastu interwałów, granych harmonicznie jeden raz;
 7. zapis interwałów pomiędzy dźwiękami sześciodźwiękowej melodii atonalnej, granej dwa razy;
 8. ciąg trójdźwięków i dominant septymowych z uwzględnieniem postaci zasadniczej i przewrotów, zapisywany symbolami – grany harmonicznie w różnych rejestrach jeden raz;
 9. zapis z pamięci (po czterokrotnym powtórzeniu) czterotaktowej melodii tonalnej, granej na flecie;
 10. dwugłosowe, czterotaktowe dyktando, grane na flecie i altówce (cztery razy pierwsza połowa, cztery razy druga połowa i raz całość) od podanych dźwięków w obu głosach;
 11. czterotaktowy dwugłosowy fragment muzyczny w wykonaniu tempelblocka i bongosu (cztery razy pierwsza połowa, cztery razy druga połowa i jeden raz całość); zapis rytmu partii tempelblocka.

 

              Kraków, 1.09.2014                                                                 dr Jadwiga Hodor

 

CENTRUM  EDUKACJI  ARTYSTYCZNEJ

 

ZESPÓŁ PAŃSTWOWYCH SZKÓŁ MUZYCZNYCH IM. M. KARŁOWICZA

W KRAKOWIE

 

LAUREACI

XIII  REGIONALNEGO  KONKURSU

KSZTAŁCENIA  SŁUCHU

dla uczniów szkół muzycznych I stopnia

 

I  MIEJSCE:

 

Antoni KAWECKI

z klasy dr Anny Kalarus (PSM I st. w Miechowie)

 

 

     II  MIEJSCE (ex aequo):

 

Bartosz FURMANEK

z klasy mgr Piotra Marczaka (SM I st. w Krakowie)

Oktavia BUJNOWICZ

z klasy mgr Magdaleny Piotrowskiej (ZSM w Tychach)

 

 

III  MIEJSCE (ex aequo):

 

Bruno PANASIEWICZ

z klasy mgr Renaty Stępien-Huptyś (OSM I st. w Krakowie)

Jadwiga MGLEJ

z klasy mgr Marty Kubiszyn (OSM I st. w Krakowie)

 

 

WYRÓŻNIENIE:

 

Zofia KOZŁOWSKA

z klasy mgr Alicji Krawczyk (ZPSMuz. – OSM I st. w Krakowie)

 

 

Kraków, 12.03.2014                                                                             dr Jadwiga M. Hodor

 

 

 

 

REGIONALNY KONKURS KSZTAŁCENIA SŁUCHU

dla uczniów szkół muzycznych I stopnia

 

 

ARKUSZ TESTOWY XII REGIONALNEGO KONKURSU KSZT. SŁ. DLA UCZNIÓW SZKÓŁ MUZYCZNYCH I stopNIA

 

Komentarz do testu

XII Regionalnego Konkursu Kształcenia Słuchu

dla uczniów szkół muzycznych I stopnia

 

Test konkursowy zawiera 11 różnych zadań, sprawdzających najważniejsze umiejętności słuchowe (w zakresach: melodyki, harmoniki, wyobraźni muzycznej, refleksu, pamięci i poczucia rytmu), jakie uczniowie szkół muzycznych I stopnia zdobywają na zajęciach kształcenia słuchu. Niektóre z tych ćwiczeń grane są tylko jeden raz (przy każdym zadaniu podana jest liczba wykonań).

Cały test wykonywany jest na żywo; zadania nr: 1- 8 na fortepianie, zadania nr: 9 i 10 na różnych instrumentach, zadanie nr 11 – na oboju i marimbafonie.

W zadaniach nr: 1, 3, 4, 5, 9 i 10 podane są dźwięki wyjściowe (zaznaczone w ramkach).

Przy każdym z poszczególnych zadań podana jest (w kółeczku) punktacja. Całościowa punktacja testu wynosi 160 punktów, co jest równoznaczne ocenie celującej, czyli 25. punktom w skali szkolnych ocen. Zatem, jeśli całościową punktację konkretnego testu chcemy ocenić w skali 25-punktowej, wówczas należy liczbę otrzymanych punktów z testu podzielić przez 6,4 (160 : 25 = 6,4). Przykładowo: test z wynikiem 127. punktów (127 : 6,4 = 19,84) otrzymuje ocenę plus dobrą.

 

Przedstawienie problematyki testu (w kolejności poszczególnych punktów):

 

 1. zapis poszczególnych dźwięków melodii (w tonacji b – moll) – granej dwa razy - całymi nutami w oddzielnych taktach, z uwzględnieniem znaków chromatycznych; następnie podanie tonacji zapisanej melodii, gamy równoległej do niej oraz zapis ich znaków przykluczowych w kluczach: basowym i wiolinowym;

 2. zapis funkcji harmonicznych, oznaczonych tu symbolicznie literą X (która domyślnie oznacza trójdźwięk durowy), z dokładnym podaniem składników akordu w sopranie i w basie, z uwzględnieniem septymy (w D7) oraz trybu (w przypadku trójdźwięku molowego należy umieścić kółeczko w lewym górnym indeksie); każdy akord grany jest dwa razy;

 3. zapis dwunastu interwałów na pięciolinii w kluczach wiolinowym i basowym po jednorazowym usłyszeniu; dźwięk podany (w ramce) występuje w trzech kolejnych interwałach;

 4. zapis od podanych dźwięków: trzech motywów trzydźwiękowych i jednego czterodźwiękowego – granych jeden raz oraz motywu pięciodźwiękowego – granego dwa razy;

 5. zapis melodii jednotaktowych (tonalnej i atonalnej) od podanych dźwięków, w określonym metrum, w kluczach wiolinowym i basowym, z uwzględnieniem rytmu – granych dwa razy;

 6. zapis symbolami dwunastu interwałów, granych harmonicznie jeden raz;

 7. zapis interwałów pomiędzy dźwiękami sześciodźwiękowej melodii atonalnej, granej dwa razy;

 8. ciąg trójdźwięków i dominant septymowych z uwzględnieniem postaci zasadniczej i przewrotów, zapisywany symbolami – grany w różnych rejestrach jeden raz;

 9. zapis z pamięci (po czterokrotnym powtórzeniu) czterotaktowej melodii tonalnej, granej na oboju;

 10. dwugłosowe, czterotaktowe dyktando, grane na oboju i saksofonie tenorowym (cztery razy pierwsza połowa, cztery razy druga połowa i raz całość) od podanych dźwięków;

 11. czterotaktowy dwugłosowy fragment muzyczny w wykonaniu oboju i marimbafonu (cztery razy pierwsza połowa, cztery razy druga połowa i jeden raz całość); zapis rytmu partii marimbafonu.

 

          Kraków, 1.09.2013                                                                                 dr Jadwiga Hodor

 

  

CENTRUM  EDUKACJI  ARTYSTYCZNEJ

 

ZESPÓŁ PAŃSTWOWYCH SZKÓŁ MUZYCZNYCH IM. M. KARŁOWICZA

W KRAKOWIE

 

LAUREACI

XII  REGIONALNEGO  KONKURSU

KSZTAŁCENIA  SŁUCHU

dla szkół muzycznych I stopnia

 

I  MIEJSCE:

 

SZYMON HOROBA

 (PSM I i II st. w Nowym Targu)

 

II  MIEJSCE (EX AEQUO):

 

PIOTR MICHALIK

(PSM I st. w Limanowej)

AGNIESZKA MICHALIK

(PSM I st. w Limanowej)

 

III  MIEJSCE:

 

WILHELM PILCH

 (OSM I st. w Krakowie) 

 

WYRÓŻNIENIA:

 

BRUNO PANASIEWICZ

(OSM I st. w Krakowie)

 

IWONA JARZĄBEK

(PSM I i II st. w Nowym Targu)

 

 

  Kraków, 13.03.2012                                                                             dr Jadwiga M. Hodor

 

 

 

Wyniki

 

 


CENTRUM EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ

oraz

ZESPÓŁ PAŃSTWOWYCH SZKÓŁ MUZYCZNYCH

IM. MIECZYSŁAWA KARŁOWICZA W KRAKOWIE

 

 

 

XII Regionalny Konkurs

KSZTAŁCENIA SŁUCHU

dla uczniów szkół muzycznych I stopnia

 

 

11 marca 2013 r., godz. 14.30

ZPSMuz. im. M.Karłowicza

 

31-934 Kraków, os. Centrum E bl. 2

 

Zgłoszenia należy przysyłać na adres Biura Wizytatora CEA Regionu Krakowskiego do 28 lutego 2013 roku

 

 


XII  REGIONALNY  KONKURS  KSZTAŁCENIA  SŁUCHU

dla uczniów szkół  muzycznych I st.

11 marca (poniedziałek) 2013r.

  godz.  14.30

Jan Szczukocki PSM I i II st. w Kielcach
Klaudia Łoboda PSM I i II st. Kielcach
Stanisław Szostak SM I st. w Gdowie
Maria Soczówka PSM I st. w Myślenicach
Agnieszka Michalik PSM I st. w Limanowej
Piotr Michalik PSM I st. w Limanowej
Julia Białas SM I i II st. w Krakowie
Mateusz Obszański SM I i II st. w Krakowie
Szymon Horoba PSM I i II st. w Nowym Targu
Iwona Jarząbek PSM I i II st. w Nowym Targu
Wilhelm Pilch OSM I st. w Krakowie
Bruno Panasewicz OSM I st. w Krakowie
Paulina Zielińska PSM I st. w Chrzanowie
Paweł Paprocki PSM I st. w Chrzanowie
Agata Kocaj PSM I st. w Ostrowcu
Bartosz Furmanek SM I st. Kraków, ul. Tyniecka
Konrad Dębowski SM I st. w Wieliczce
Natalia Górecka SM I st. w Wieliczce
Maria Kwiatkowska SM I st. w Wieliczce
Piotr Lara SM I st. w Wieliczce
Alicja Pustuła SM I st. w Wieliczce
Andrzej Wójtowicz SM I st. w Wieliczce
Kinga Kaczmarczyk SM I st. w Wieliczce
Maria Komisarz SM I st. w Wieliczce
Krzysztof Lachman SM I st. w Wieliczce
Anna Saganiewicz SM I st. w Wieliczce
Helena Kwoka PSM I st. w Krzeszowicach
Marcin Połeć PSM I st. w Krzeszowicach

 

 

 

 

 


LAUREACI

XI  REGIONALNEGO  KONKURSU

KSZTAŁCENIA  SŁUCHU

dla szkół muzycznych I stopnia

 

I  MIEJSCE:

 

BARTOSZ  FURMANEK

(SM I st. Kraków, Tyniecka)

 

II  MIEJSCE:

 

JAKUB  KIJAK

(PSM I st. Skarżysko-Kamienna)

 

III  MIEJSCE:

 

ANTONI  KAWECKI

(PSM I st. Miechów)

 

WYRÓŻNIENIE:

 

KAJA  BERT

(OSM I st. Kraków)

 


 WYNIKI