zpsmuz.pl

Prace sfinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu operacyjnego Infrastruktura Kultury 2011

projekt_czerwona.jpg

W efekcie realizacji projektu wykonano w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im.M.Karłowicza  następujące elementy:


 •  zmodyfikowano instalację wentylacji mechanicznej w sali kameralnej,
 • zamontowano izolację akustyczną na rurociągach kanalizacji deszczowej,
 • zamontowano klapy p.poż. na instalacji wentylacji mechanicznej w pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej,
 • zmodyfikowano podejście instalacji c.o. przy pom. rozdzielni elektrycznej,
 • wykonano dodatkowe odwodnienie daszku nad pom. sekretariatu,
 • zamontowano wodomierze na przyłączach do budynku,
 • wymieniono niedrożne przyłącze kanalizacyjne do istniejącego wpustu drogowego,
 • wykonano adaptację sal lekcyjnych i wykonano ciągi komunikacyjne,
 • zrealizowano rozwiązanie zamienne polegające na wykonaniu transparentnych ścianek w boksach szatni,
 • wykonano instalację zasilania i sterowania do rolet akustycznych i systemu nagłośnienia i prezentacyjnego,
 • wykonano instalację światłowodowej sieci strukturalnej i instalację w salach komputerowych,
 • zamontowano dodatkowe moduły w centrali telefonicznej,
 • wykonano dodatkowy uziom fundamentowy i zabudowano układ zwodów pionowych chroniących urządzenia i instalacje elektryczne,
 • zamontowano dodatkowe czujki p.poż
 •  wykonano instalację monitoringu,
 • zabudowano dodatkowe połączenie sieci logicznej pomiędzy istniejącym i nowobudowanym obiektem,
 • pokryto wydatki niekwalifikowane zgodnie z korektą nałożoną przez Władzę Wdrażającą Programy Europejskie na czynności inwestora zastępczego i nadzoru autorskiego,
You need to upgrade your Flash Player