zpsmuz.pl

Prace sfinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu operacyjnego Infrastruktura Kultury 2012

W efekcie realizacji projektu wykonano w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. M. Karłowicza  następujące elementy:

projekt_czerwona.jpg

- zakupiono i zamontowano wyposażenie sanitariatów

- zamontowano bramę zamykającą drogi wewnętrzne Szkoły

- wykonano podłączenie do szybkiej sieci telekomunikacyjnej

- zakupiono sprzęt komputerowy i biurowy

- pokryto wydatki niekwalifikowane zgodnie z korektą nałożoną przez Władzę Wdrażającą Programy Europejskie na czynności inwestora zastępczego i nadzoru autorskiego,