zpsmuz.pl

III Etap budowy, modernizacji i rewitalizacji Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. M. Karłowicza w Krakowie

- wykonanie dokumentacji projektowej

 

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu operacyjnego Infrastruktura Kultury 2013

 

W wyniku realizacji projektu wykonana zostanie dokumentacja projektowa dla potrzeb rozbudowy i rewitalizacji budynków Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. M. Karłowicza w Krakowie.