zpsmuz.pl

Godziny pracy

GABINET PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNY

pokój B027 (nowy budynek)

telefon 12 644 12 58 wewn. 118

 

dr Ewa KLIMAS – KUCHTOWA psycholog

poniedziałek 13.00 – 18.00

czwartek 12.00 – 17.00

email dla rodziców i uczniów: EWAK_K@INTERIA.PL, tel. 605 254 609

 

Patryk GRAMONT psycholog

 

wtorek 8.00 – 10.30

środa 8.00 – 13.30

czwartek 12.00 – 15.30

email dla rodziców i uczniów: PATRYKGRAMONT@WP.PL (nie odpowiada na anonimy)

 

Iwona CHUDZIKIEWICZ pedagog

poniedziałek 10.00 – 13.00

wtorek 9.00 – 13.30

środa 13.30 – 18.00

czwartek 9.00 – 14.00

piątek 9.00 – 13.00

email dla rodziców i uczniów: IVONA.CHUDZIKIEWICZ@GMAIL.COM

 

zajęcia korekcyjno – aktywizujące dla uczniów klas IV – VI OSM I st.: czwartek 13.30 – 14.15

GABINET PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNY

pokój B027 (nowy budynek)

telefon 12 644 12 58 wewn. 118

 

dr Ewa KLIMAS – KUCHTOWA psycholog

poniedziałek 13.00 – 18.00

czwartek 12.00 – 17.00

email dla rodziców i uczniów: EWAK_K@INTERIA.PL, tel. 605 254 609

 

Patryk GRAMONT psycholog

poniedziałek 12.30 – 14.00

wtorek 8.00 – 10.30

środa 8.00 – 13.30

czwartek 13.30 – 15.30

email dla rodziców i uczniów: PATRYKGRAMONT@WP.PL (nie odpowiada na anonimy)

 

Iwona CHUDZIKIEWICZ pedagog

poniedziałek 10.00 – 13.00

wtorek 9.00 – 13.30

środa 13.30 – 18.00

czwartek 9.00 – 14.00

piątek 9.00 – 13.00

email dla rodziców i uczniów: IVONA.CHUDZIKIEWICZ@GMAIL.COM

 

zajęcia korekcyjno – aktywizujące dla uczniów klas IV – VI OSM I st.: czwartek 13.30 – 14.15