zpsmuz.pl

Godziny pracy

GABINET PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNY

pokój B027 (nowy budynek)

telefon 12 644 12 58 wewn. 118


dr Ewa KLIMAS – KUCHTOWA psycholog

poniedziałek 12.00 – 18.00

czwartek 11.00 – 15.00

email dla rodziców i uczniów: ewak_k@interia.pl, tel. 605 254 609


Patryk GRAMONT psycholog

środa 8.00 – 13.30

czwartek 12.30 – 15.30

piątek 8.00 – 11.00

email dla rodziców i uczniów: patrykgramont@wp.pl (nie odpowiada na anonimy)


Iwona CHUDZIKIEWICZ pedagog

poniedziałek 9.00 – 14.15

wtorek 9.00 – 14.00

środa 13.15 – 18.00

czwartek 10.00 – 13.00

piątek 9.00 – 12.00

email dla rodziców i uczniów: ivona.chudzikiewicz@gmail.com


zajęcia korekcyjno - aktywizujące dla uczniów klas IV – VI OSM I st.

poniedziałek, godz. 13.30 – 14.15, s. A106