zpsmuz.pl

Sprawozdanie z realizacji projektu geo_sounds

Kraków, 2014-06-27

 

 

Sprawozdanie z realizacji projektu geo_sounds

 

 

 

24 maja 2014 roku w sali krakowskiego Teatru Łaźnia Nowa, odbył się performatywny koncert będący zwieńczeniem polsko – niemieckiego projektu kompozytorskiego geo – sounds.

Przez niemal dwa lata pięćdziesięciu uczniów szkół artystycznych z Polski i Niemiec, pracowało nad wspólną muzyczną interpretacją geologicznej przeszłości i ewolucji krajobrazu od prehistorii, przez współczesność aż po wizję przyszłości naszej planety.

W tym śmiałym przedsięwzięciu wspierało ich pięciu kompozytorów:

Carsten Hennig ( Dresden ), Dominik Lewicki ( Wrocław ), Knut Muller (Leipzig), Piotr Peszat ( Kraków ) i Steffen Reinhold ( Leipzig ).

Uczniowie Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. M. Karłowicza w Krakowie biorący udział w projekcie (pod opieką nauczyciela teorii muzyki p. Magdaleny Wiktorczyk-Dzioba) to:

Maciej Dereń, Aleksandra Dzioba, Wojciech Krupiński, Dominika Murzyn, Bartosz Nieroda, Krzysztof Pala, Alina Prochowska, Wiktoria Śladowska, Rafał Ślusarczyk, Tomasz Wojakowski.

 

Projekt podzielono na dwie fazy: pierwsza od listopada 2012 r. do maja 2013r., druga od maja 2013r. do maja 2014r.

W pierwszej fazie projektu młodzi kompozytorzy poznawali specyfikę i warunki życia różnych gatunków flory i fauny, rozmaite zjawiska przyrodnicze, a następnie próbowali przełożyć swoje spostrzeżenia na język muzyki. Nie było to łatwe, ale wspierali ich w tym wybitni naukowcy z dziedziny geologii ( dr hab. Frank W. Junge), specjaliści z zakresu programowania i profesjonalnej obróbki dźwięku (Johannes Krause), muzycy, plastycy i eksperci z dziedziny socjologii, etyki i ekologii. Uczniowie zwiedzili kopalnie węgla brunatnego, elektrownie, obserwowali nieodwracalne skutki eksploatacji naturalnych zasobów surowcowych Ziemi.

Pierwsze wyniki swojej pracy zaprezentowali publiczności w lutym 2013 roku podczas Koncertu Inauguracyjnego z udziałem Orkiestry Kameralnej Mendelssohna w Lipsku. W czasie koncertu odbyła się rejestracja dźwiękowa kolejnych motywów kompozycji. Specjalnie na jej potrzeby został stworzony komputerowy program muzyczny, który opracowuje poszczególne dźwięki motywów według dokładnej geologicznej skali czasowej. ( Do 22 maja 2014 r. motywy te były transmitowane w Internecie, w technologii Live Stream i każdy użytkownik Internetu mógł wpłynąć na ostateczny kształt brzmieniowy utworu).

22 maja 2013 roku, w 200 rocznicę urodzin Ryszarda Wagnera odbył się w Gorlitz Koncert wieńczący pierwszy rok wspólnej pracy uczniów z Niemiec i Polski oraz Orkiestry Kameralnej z Lipska. W chwili rozpoczęcia koncertu, wystartowała emisja kompozycji internetowej, będącej muzyczna interpretacją 50 milionów lat geologicznych dziejów Ziemi.

 

Druga faza projektu rozpoczęła się od wykładu filozofa Feliska Ekhardta. Dotyczył on związków pomiędzy zmianami klimatycznymi a ekonomią i współczesnym stylem życia. Wykład stanowił punkt wyjścia dla dalszej pracy uczniów. W czasie plenerowych zajęć nad jeziorem Berzdorf, tworzyli graficzną partyturę – zapis dźwięków natury. Później, pod okiem wybitnego eksperta z dziedziny historii i budowy instrumentów, tworzyli własne instrumentarium, które później wykorzystali w procesie twórczym. Efektem finalnym miały być Wizje Przyszłości tworzone dwutorowo: po pierwsze – każda grupa pracująca pod okiem kompozytora – opiekuna, komponowała swoje własne utwory – muzyczne wyobrażenia przyszłości. Praca odbywała się w pięciu miastach Polski i Niemiec ( w Krakowie , Zgorzelcu, Markkleeberg, Dresden/Gorlitz i Leipzig ). Po drugie, w czasie cyklicznie odbywających się warsztatów, pracując w mniejszych grupach mieszanych pod względem językowym, wspólnie tworzyli muzyczne miniatury, tzw. Elements – możliwe scenariusze przyszłości.

Tak pomyślana koncepcja pracy wymagała od wszystkich wypracowania takiego języka komunikacji, aby każdy mógł przedstawić, objaśnić czy nawet forsować swój pomysł. Uczniowie uczyli się więc sztuki zawierania kompromisów i dostosowywania swoich pomysłów do indywidualnych możliwości.

22 i 24 maja 2014 r. w Dreźnie i Krakowie odbyły się Koncerty Przyszłości.

Tradycyjny podział na scenę i publiczność zastąpiła formuła otwartej artystycznej przestrzeni. Publiczność sama decydowała , której Wizji wysłucha, jaka perspektywa będzie najlepsza do indywidualnego odbioru muzyki. Całość zakończył wspólna improwizacja Dźwięków Przyszłości.

 

Tak zakończył się polsko – niemiecki projekt kompozytorski geo_ sounds i geo_ sounds future. Była to dla wszystkich ciekawa przygoda dająca możliwość poznania nowych miejsc, zwiedzenia pięknych miast : Drezna i Lipska, odpoczynku w uroczym Hainewalde – ekologicznej enklawie. Ale najcenniejsze doświadczenie, to poznanie nowych przyjaciół. Uczniowie pracowali razem, zdobywali nowe doświadczenia, wspólnie bawili się i odpoczywali. Pozostanie to w nich na zawsze. A za 25 lat nad jeziorem Berzdorf spotkają się ponownie, aby sprawdzić, która z ich wizji stała się rzeczywistością.