zpsmuz.pl

III Etap budowy ZPSMuz w Krakowie - opracowanie dokumentacji architektoniczno-budowlanej modernizacji części artystycznej

  

Projekt FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA KULTURY 2015


W latach 2016-2017 Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. M. Karłowicza w Krakowie opracuje dokumentację niezbędną

do przeprowadzenia przebudowy i rozbudowy części artystycznej, w tym w szczególności sali koncertowej oraz pomieszczeń przyległych.

 

W wyniku realizacji projektu powstanie dokumentacja architektoniczno-budowlana, dokumentacja branżowa oraz analizy i studium wykonalności, na podstawie których możliwe będzie ubieganie się o środki na realizację przedsięwzięcia z budżetu Unii Europejskiej. Zakres zadania odpowiada wymogą VIII priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-­2020.