zpsmuz.pl

Harmonogram roku szkolnego 2017/2018

04 IX       uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

13 IX        zebrania z rodzicami OSM I i II st.

12-18 IX  wyjazd Promyków Krakowa do Arnhem/Holandia

29 – 30 IX Szalone Dni Muzyki - Krakowska Młoda Filharmonia

13  X   Uroczysta  konferencja RP z okazji Dnia  Edukacji  Narodowej 

21 X Koncert z cyklu „Nowa Huta, dlaczego nie” Kościół os. Bohaterów Września

26  X   ślubowanie  kl.  I  OSM  I st.

6 – 9 XI Konkurs „Będę Wirtuozem”

10 XI  uroczystość z okazji Święta Niepodległości

10 XI  koncert orkiestry Krakowska Młoda Filharmonia w Centrum Kongresowym ICE

15 XI  konsultacje dla rodziców

22 – 24 XI Ogólnopolski Konkurs Czytania Nut Głosem dla ucz. szkół muzycznych II st.

XI  przesłuchania CEA  V i VI rok II st.

11 XII  -25 I  badanie wyników  –   przesłuchania   półroczne I st.

22 XII    opłatek  ogólnoszkolny z  Jasełkami 

23 XII – 1 I  przerwa   świąteczna 

klasyfikacja  /wpisanie  ocen  do dzienników/ do 25 I 2018 r.

24 I  przesłuchania fort. dodatkowy i obowiązkowy

29, 30 I  Rady  Przygotowawcze  OSM  I i II st. 

31I    Rada Plenarna zatwierdzająca wyniki  klasyfikacji śródrocznej

31 I    zebrania  z  rodzicami

03 II    studniówka  kl. VI OSM  II

1 II    rozpoczęcie II półrocza

1 II  - XIII Regionalny Konkurs Czytania Nut Głosem dla uczniów szkół muzycznych I st.

12 – 25 II – ferie zimowe

13 III    koniec nauki  i termin wpisania ocen kl. VI OSM II st.

14 III   Rada Plenarna  (dopuszczenie do dyplomu OSM II st.)

20 III -20 IV  egzaminy  dyplomowe  OSM  II st.

29 III  – 3 IV wiosenna  przerwa świąteczna

14 IV    Dzień Otwarty szkoły

18 - 19 – 20 kwietnia (środa, czwartek, piątek) egzamin gimnazjalny 

18 IV   Rada Plenarna (dopuszczenie do dyplomu PSM II st.)

27 IV   rozdanie dyplomów i zakończenie roku szkolnego kl. VI OSM II st.

11 IV   konsultacje dla rodziców

4-22 V egzaminy  maturalne  ustne  i   pisemne

24 IV - 23 V egzaminy  dyplomowe PSM  II st.

7 – 30 V  egzaminy  promocyjne

14 – 15 V fortepian dodatkowy i obowiązkowy

16 V - zebrania z rodzicami (informacja o proponowanych ocenach rocznych, zawiadomienia o zagrożeniu oceną niepromującą)

30 V      -  rozdanie dyplomów PSM II st.

4 VI- 8 VI    egz. wstępne do OSM i PSM II st. oraz badanie przydatności kandydatów do  OSM i PSM I st.

08 VI      -  termin wystawienia ocen końcoworocznych

11 VI      -  Rada Przygotowawcza OSM I , 14.00 fortepian, 15.00 dęte,

12 VI      -  Rada Przygotowawcza OSM II , 14.00 smyczki, 15.00 wokalny

13 VI      -  Konferencja Plenarna  Rady  Pedagogicznej 14.00

15 VI      -  Koncert końcoworoczny 18.00

22 VI      - zakończenie roku szkolnego

 

 

Dodatkowe dni wolne od pracy dla całego zespołu szkół:

30 - 31 X

30 IV; 2 V

1 VI

 

 

Dla OSM II st.:

18 - 19 IV  kl.  II OSM II st.

4 V ; 7 V kl. IV i V OSM II st.