zpsmuz.pl

Ogólnopolski Konkurs Wokalny

W związku z błędną informacją na stronie CEA, przedłużamy zgłoszenia na Konkurs Wokalny do poniedziałku tj 5 października 2015 r.

IV Ogólnopolski Konkurs Wokalny
im. Mieczysława  Karłowicza w Krakowie
26 - 27 października 2015r.

 

Regulamin Konkursu

1.Konkurs będzie przebiegał w II etapach, otwartych dla publiczności

Etap pierwszy

 • Utwór barokowy
 • Pieśń polska
 • Pieśń Mieczysława Karłowicza

Etap drugi

 • Aria oratoryjna lub operowa
 • Druga pieśń Mieczysława Karłowicza
 • Utwór dowolny

2.W pieśniach dopuszczalna jest  transpozycja

3.Szkołę reprezentować może dowolna ilość uczestników, również tegoroczni dyplomanci*

4.Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie oraz wpisowe  w wys.100 zł (darowizna na cele statutowe Stowarzyszenia ).

 

KONTO:

BANK PEKAO S.A O/KRAKÓW RYNEK GŁÓWNY 47

NR rachunku  66  1240  4650  1111  0010   2153 4398

Z dopiskiem:  IV Ogólnopolski Konkurs Wokalny

im. M .Karłowicza

 

5.Zgłoszenia z dołączoną kserokopią dowodu wpłaty, prosimy przesyłać do dn.30 września 

   2015 roku na  adres:

 

ZESPÓŁ PANSTWOWYCH SZKÓŁ MUZYCZNYCH IM.M.KARŁOWICZA

OS.CENTRUM E, BL.2

31 – 034 KRAKÓW

6. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w konkursie, wpisowe nie podlega zwrotowi

7.Otwarcie konkursu nastąpi dnia 26 października 2015  r. o godz.9:30 w Sali Koncertowej

    Z P S Muz. im. M. Karłowicza w

Krakowie os. Centrum E,bl.2

8.Przesłuchania odbywać się będą w dniach 26 – 27 października 2015 r.

9.Uczestnicy występują w kolejności alfabetycznej, od wylosowanej litery, zgodnie z harmonogramem,   który szkoły otrzymają do 15 października 2015 r.

10.Oceny uczestników dokona Jury. Ocena jest ostateczna i nie podlega podważaniu. Jurorzy nie oceniają swoich uczniów ani uczniów ze szkoły w której uczą.

11.Ogłoszenie wyników, bezpośrednio po zakończeniu przesłuchań i po obradach Jury.

12.Przewidywane nagrody:

 •   I nagroda 1500 zł
 •  II nagroda 1000 zł
 •  III nagroda 700  zł
 •  Trzy wyróżnienia po 300 zł
 •  Nagroda specjalna pani Karoliny Witek – Sponsora Konkursu

13.Do dyspozycji Jury pozostawia się decyzję o zmianie wysokości poszczególnych nagród.

14.Uczestnicy którzy zdobędą nagrodę lub wyróżnienie, zobowiązani są do wystąpienia w koncercie laureatów z programem ustalonym przez Jury,dn.27.X.o godz.17:00

15.Uczestnicy  przyjeżdżają i przebywają na własny koszt i z własnym akompaniamentem.

16.Ewentualna rejestracja Audio – video z konkursu jest nieodpłatna.

Wszelkich informacji udziela sekretariat ZPSMuz. im. M. Karłowicza

Nr.tel.12 644 88 35, email: sekretariat@zpsmuz.pl 

                     Stowarzyszenie im. M. Karłowicza nr Tel : 12 285 92 53,kom.500 494 517

 

*Nie będący studentami Akademii Muzycznych

 

KARTA_ZGLOSZENIA.doc

 

 

Hotele w Nowej Hucie:

 

 

HOTEL REST ul. Sołtywska 37a 
ORIENT ul. Sołtysowska 25b
Felix os.Złota Jesień 15
SANTORINI ul.Bulwarowa 35b
Hotel Justyna al.Jana Pawla II 70
Hotel Centrum os. Centrum E 12