zpsmuz.pl

ŚLUBOWANIE PIERWSZOKLASISTÓW

ŚLUBOWANIE PIERWSZOKLASISTÓW

13 października 2009 roku odbyło się ślubowanie uczniów klasy I OSM Ist.

w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Mieczysława Karłowicza w Krakowie. To wyjątkowa uroczystość, w której uczestniczy cała społeczność szkolna.

Pan dyrektor Witold Malinowski, witając młodych adeptów, życzył im radości z nauki

i muzykowania oraz ciekawości świata i umiejętności współdziałania. Obietnice przyjaźni i koleżeństwa złożyła w imieniu koleżanek Basia Knapczyk.

Najważniejszym dla pierwszoklasistów był moment, gdy złożyli przyrzeczenie:

Ślubuję uroczyście  -  Będę starał się być dobrym i uczciwym

Będę strzegł honoru i dobrego imienia szkoły

Będę szanował rodziców, nauczycieli i kolegów

Będę uczył się tego co piękne i mądre

Będę kochał swoją Ojczyznę.

 

Uczniowie, rozpoczynający

 

 

swą szkolną przygodę, zaprezentowali swe umiejętności  i artystycznego ducha w programie przygotowanym przez p. Barbarę Dukałę i p. Urszulę Puchalską oraz  wych. Annę Malinowską.

 

 

Pierwszoklasiści wkroczyli na scenę krokiem poloneza.

 

 

Witamy serdecznie wszystkich gości.

 

 

Uroczystość uświetnił chór Złota Nutka prowadzony przez p. prof. Barbarę Dukałę, akompaniowała p. prof. Urszula Puchalska.

 

 

W pierwszym rzędzie uczniowie I klasy, najmłodsi członkowie chóru Złota Nutka

 

 

Uroczyste przyrzeczenie pierwszoklasiści złożyli na sztandar szkoły.

 

 

Ślubujemy ...

 

 

Pan dyr. Witold Malinowski pasuje smyczkiem każdego ucznia.

 

 

Pani dyr. Małgorzata Zgałat - Łozińska wręcza dyplomy pasowania na ucznia.

 

 

Rozmowa instrumentów o ich walorach.

 

 

Ukłony klasowej orkiestry po udanym występie.