zpsmuz.pl

Dyplomy PSM II st.

Sprawdziany końcowe:

16 marca ŚPIEW SOLOWY (wydz. wok.) godz. 11.00-14.00 nowa sala kameralna

17 marca FORMY MUZYCZNE spr. pisemny (VI kl. wydz. instr. i wok.) godz. 13.00-17.00 s. B209

20 marca KSZTAŁCENIE SŁUCHU spr. Pisemny; wydział instr: godz. 14.00-15.30 ; wydział wok: godz.15.45-17.15 s. A112

6 kwietnia HISTORIA MUZYKI (wydz.instr. i wok.) egz. pisemny godz. 15.00-16.30, sala B209

 

24 – 25 kwietnia godz. do ustalenia dyplomy z historii muzyki, harmonii, kształcenia słuchu

20 kwietnia dyplomy wokalne

czwartek 15.00 Marzena Żurek /śpiew prof. Anna Plewniak/ Sala kameralna

16.00 Olga Mońka /śpiew prof. Karin Wiktor-Kałucka/ Sala kameralna

20 kwietnia dyplom sekcji instrumentów smyczkowych

czwartek 18.00 Krzysztof Pala /wiolonczela prof. Beata Zalewska/ Sala kameralna

27 kwietnia dyplomy wokalne

czwartek 15.00 Joanna Jabłońska /śpiew prof. Marcin Kotarba/ Sala kameralna

16.00 Mateusz Szymanek /śpiew prof. Lucyna Orszulak/ Sala koncertowa

8 maja dyplom sekcji fortepianu

poniedziałek 17.30 Aleksandra Frączek /klawesyn prof. Marta Pisarska/ Sala kameralna

8 maja dyplom sekcji instrumentów smyczkowych

poniedziałek 18.30 Maciej Dereń /kontrabas prof. Marek Mieckowski/ Sala kameralna

15 maja dyplomy sekcji instrumentów dętych

poniedziałek 16.00 Adrian Waśniowski /klarnet prof. Dezyderiusz Boroni/ Sala koncertowa

17:00 Mateusz Wójcik /klarnet prof. Dezyderiusz Boroni/ Sala koncertowa

16 maja dyplomy sekcji instrumentów dętych

wtorek 15.00 Adrian Drzewi /saksofon prof. Ignacy Stojek/ Sala koncertowa

15.50 Barbara Lamers /flet prof. Bronisław Zając/ Sala Koncertowa

16.40 Jakub Otręba /puzon prof. Wacław Fular/ Sala koncertowa

17.30 Bartosz Pieprzyca /saksofon prof. Ignacy Stojek/ Sala koncertowa

2 czerwca rozdanie dyplomów PSM II st.