zpsmuz.pl

Harmonogram przesłuchań konkursowych

 

 

 

XIII Regionalnego Konkursu Czytania Nut Głosem

 

 dla uczniów szkół muzycznych I stopnia

 

 

 

 

 

10:00 LATOS Wiktoria

 OSM I stopnia im. I. J. Paderewskiego w Krakowie

 Nauczyciel: Ilona Tomera-Chmiel

 

 

10:15 CHMIEL Kacper

 ZPSMuz. im. Mieczysława Karłowicza w Krakowie

 Nauczyciel: Alicja Krawczyk

 

 

10:30 BESTER Natan

 ZPSMuz. im. Mieczysława Karłowicza w Krakowie

 Nauczyciel: Alicja Krawczyk

 

 

10:45 GORTAT Maciej

ZPSMuz. im. Mieczysława Karłowicza w Krakowie

 Nauczyciel: Alicja Krawczyk

 

 

11:00 BENDIG Kacper

 PSM I stopnia im. J. Kiepury w Sosnowcu

 Nauczyciel: Dorota Piwowar

 

 

11:15 JAGIEŁA Witold

 OSM I i II stopnia im. F. Chopina w Bytomiu

 Nauczyciel: Dariusz Nurzyński

 

 

11:30 - 11:45 PRZERWA

 

 

11:45 KACZMAREK Małgorzata

 OSM I i II stopnia im. F. Chopina w Bytomiu

 Nauczyciele Jolanta Sznajder, Barbara Bartusik

 

 

12:00 SOBISZ Julia

 OSM I i II stopnia im. F. Chopina w Bytomiu

 Nauczyciele: Jolanta Sznajder, Barbara Bartusik

 

 

12:15 ORLOW Piotr

 OSM I i II stopnia im. F. Chopina w Bytomiu

 Nauczyciele Jolanta Sznajder, Barbara Bartusik

 

 

12:30 TYRAŁA Jakub

 PSM I stopnia im. L. Różyckiego w Myślenicach

 Nauczyciel: Monika Szymska

 

 

12:45 SKUPIEŃ Katarzyna

 PSM I stopnia im. F. Chopina w Nowym Sączu filia w Szalowej

 Nauczyciel: Lidia Serafin

 

 

 

13:00 - 14:00 PRZERWA

 

 

 

14:00 WACŁAWIK Izabela

 PSM I i II stopnia im. F. Chopina w Nowym Targu filia w Rabce Zdroju

Nauczyciel: Piotr Dziechciowski

 

 

14:15 KUPIEC Julia

 ZPSMuz w Bochni

 Nauczyciel: Magdalena Kania

 

 

14:30 KANIA Filip

 ZPSMuz w Bochni

 Nauczyciel: Maciej Kozłowski

 

14:45 PILCH Piotr

 ZPSMuz w Bochni

 Nauczyciel: Maciej Kozłowski

 

15:00 FORTUNA Gabriela

 ZPSMuz w Bochni

 Nauczyciel: Maciej Kozłowski

 

15.15 KONDRACKA Jadwiga

 Katolicka Niepubliczna OSM I stopnia w Nowym Sączu

 Nauczyciel: Katarzyna Piórkowska

 

 

Uczestników prosimy o przybycie co najmniej 30 minut przed wyznaczoną godziną.

 

 

Telefon kontaktowy: 502-719-725.

 

 

 

 

 


REGIONALNY  KONKURS  CZYTANIA  NUT  GŁOSEM

dla uczniów szkół muzycznych I stopnia

 

Informacja

 

         Od roku 2003 – pod patronatem Centrum Edukacji Artystycznej oraz Dyrekcji Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. M. Karłowicza – corocznie odbywają się: Regionalny Konkurs Czytania Nut Głosem dla uczniów szkół muzycznych I stopnia (w lutym) oraz Regionalny Konkurs Czytania Nut Głosem dla uczniów szkół muzycznych II stopnia   (w listopadzie), który w 2008 roku został przemianowany na Ogólnopolski Konkurs Czytania Nut Głosem dla uczniów szkół muzycznych II stopnia (regulamin, szczegółowe informacje, harmonogram konkursu, galeria – na stronie internetowej szkoły w zakładce OKCzNGł). Uczestników obu konkursów ocenia jury powoływane przez Centrum Edukacji Artystycznej.

Wymienione wyżej konkursy wraz z dwoma regionalnymi konkursami kształcenia słuchu stanowią całościowy program badania poziomu i jakości nauczania kształcenia słuchu (w tym czytania nut głosem) w szkołach muzycznych I oraz II stopnia. Dla każdego z tych konkursów została wymyślona oddzielna formuła, odpowiedni zestaw zadań bądź ćwiczeń do wykonania.

Konkursy czytania nut głosem mają odrębne regulaminy (dla uczniów szkół muzycznych I stopnia i szkół muzycznych II stopnia). Dla uczestników oraz dla każdego jurora zostały skompletowane – przewidziane przez regulaminy obu konkursów – zestawy wymaganych zadań.

W konkursach tych mogą brać udział również uczniowie spoza Regionu Krakowskiego (kontakt – patrz zakładka: terminarz konkursów).

         Pomysłodawczynią, autorką całościowego programu, koordynatorką i przewodniczącą jury w konkursach czytania nut głosem jest dr Jadwiga Hodor.

Zgodnie z regulaminem konkursu dla uczniów szkół muzycznych I stopnia, część zadań bazuje na literaturze muzycznej (melodie tonalne i pieśni), natomiast pozostałe zostały skomponowane. Autorkami zadań są: Jadwiga Hodor (melodie atonalne), Teresa Frączkiewicz-Kirkow i Grażyna Kowalczyk (ćwiczenia rytmiczne). We wszystkich konkursach uczestnikom akompaniuje na fortepianie Anna Głowa –Łobodzińska.

         Od 2012 roku koordynatorami konkursów czytania nut głosem są Jadwiga Hodor i Marcin Pałka.

         W marcu każdego roku, po uroczystej gali wręczania nagród laureatom regionalnych konkursów, odbywa się spotkanie metodyczne wszystkich zainteresowanych pedagogów z Jadwigą Hodor, która przedstawia szczegółowe sprawozdanie z odbytych konkursów.

         Od roku szkolnego 2014/15 koordynatorem konkursu jest Marcin Pałka.

 

 

 

 

REGULAMIN

XIII  REGIONALNEGO  KONKURSU  CZYTANIA

NUT  GŁOSEM  DLA  UCZNIÓW SZKÓŁ

MUZYCZNYCH   I  STOPNIA

Kraków, 07.03.2016

             

WYMAGANIA

 Realizacja przebiegu rytmicznego z podanym pulsem w tempie umiarkowanym; uczestnik wybiera sposób wykonania: tataizację, klaskanie lub stukanie.

 Czytanie a prima vista:  1. melodii tonalnej;

                                  2. głosu wokalnego pieśni z akompaniamentem fortepianu;

                                  3. melodii atonalnej.

 

•  Każdy z uczestników losuje zestaw wymaganych ćwiczeń.

•  Dopuszcza się kilkuminutowe przygotowanie bez kontaktu z instrumentem.

•  Przed podjęciem realizacji zadań, uczestnik zobowiązany jest do określenia tonacji w ćwiczeniach tonalnych oraz do podania metrum we wszystkich ćwiczeniach.

•  Uczestnicy realizują wszystkie zadania w narzuconym – umiarkowanym tempie.     

•  Podczas wykonywania zadań dopuszcza się dwie podpowiedzi dźwiękowe.

•  Uczestników konkursu ocenia jury powołane przez CEA.

•  Laureaci pierwszej nagrody nie mogą uczestniczyć w konkursie tego samego stopnia w roku następnym.

•  Konkurs odbędzie się w dn. 07.03.2016 r. w ZPSMUZ im. M. Karłowicza w Krakowie.

•  Zgłoszenia należy przysyłać na adres Wizytatora Regionu Krakowskiego do dnia 29.02.2016 r. W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko ucznia, imię i nazwisko nauczyciela kształcenia słuchu, instrument główny uczestnika konkursu oraz szkołę i jej adres.

 

 

 

 

 

 

 

LAUREACI

 

XII  REGIONALNEGO KONKURSU CZYTANIA NUT GŁOSEM

 

dla uczniów szkół muzycznych I stopnia

 

 

 

I MIEJSCE


Oktavia Bujnowicz

z klasy mgr Magdaleny Piotrowskiej

 ZSM im. F. Rybickiego w Tychach

 

 

 

III MIEJSCE

 

Jakub  Tyrała

z klasy mgr Moniki  Szymskiej

PSM I st. im. L. Różyckiego w Myślenicach 

 

 

WYRÓŻNIENIA


Sonia Świątek

z klasy mgr Anny Dziurdzi

ZPSMuz. im. M. Karłowicza w Krakowie

 

 

 

Antonina  Lazar

z klasy mgr Magdaleny Piotrowskiej

 ZSM im. F. Rybickiego w Tychach

 

 

 

 


 

Kraków, dn. 06. 02. 2015                                        dr Jadwiga Hodor

 

 

 

 

 

     

 

 

LAUREACI

XI REGIONALNEGO KONKURSU CZYTANIA NUT GŁOSEM

dla uczniów szkół muzycznych I stopnia

 

 

I MIEJSCE

Zuzanna Bachmińska z klasy prof. Ilony Tomery-Chmiel

(Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. im. I. J. Paderewskiego w Krakowie)

 

II MIEJSCE

Oktavia Bujnowicz z klasy prof. Magdaleny Piotrowskiej

(Zespół Szkół Muzycznych im. F. Rybickiego w Tychach)

 

III MIEJSCE

Miłosz Olesiński z klasy prof. Kingi Niebrzydowskiej

(Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. M. Karłowicza w Krakowie)

 

I wyróżnienie

Lena Michajłów z klasy prof. Anny Komosy

(Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. im. I. J. Paderewskiego w Krakowie)

 

II wyróżnienie (ex aequo)

Maja Król z klasy Marty Kubiszyn

(Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. im. I. J. Paderewskiego w Krakowie)

Antonina Lazar z klasy prof. Magdaleny Piotrowskiej

(Zespół Szkół Muzycznych im. F. Rybickiego w Tychach)

 

III wyróżnienie

Jakub Tyrała z klasy prof. Moniki Szymskiej

(Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. L. Różyckiego w Myślenicach)

 

 

 

 

REGIONALNE KONKURSY CZYTANIA NUT GŁOSEM

dla uczniów szkół muzycznych I i II stopnia

 

Od roku 2003 – pod patronatem Centrum Edukacji Artystycznej oraz Dyrekcji Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. M. Karłowicza – corocznie odbywają się: Regionalny Konkurs Czytania Nut Głosem dla uczniów szkół muzycznych I stopnia (w lutym) oraz Regionalny Konkurs Czytania Nut Głosem dla uczniów szkół muzycznych II stopnia (w listopadzie), który w 2008 roku został przemianowany na Ogólnopolski Konkurs Czytania Nut Głosem dla uczniów szkół muzycznych II stopnia (regulamin, szczegółowe informacje, harmonogram konkursu, galeria – na stronie internetowej szkoły w zakładce OKCzNGł)

Pomysłodawczynią, organizatorem i przewodniczącą jury (które corocznie powołuje Centrum Edukacji Artystycznej) – w obu konkursach - jest dr Jadwiga Hodor.

Przebieg, wyniki konkursu omawiane są szczegółowo na spotkaniu metodycznym, odbywającym się (w marcu) po uroczystej gali wręczania nagród laureatom regionalnych konkursów.