zpsmuz.pl

Wizyta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

W piątek, 15 maja br. gościliśmy w naszej szkole Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pana Bogdana Zdrojewskiego. Celem wizyty było podpisanie umowy o dofinansowanie inwestycji - II etapu budowy Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. M. Karłowicza. Fakt ten wieńczy nasze wieloletnie starania  o pozyskanie środków na rozbudowę szkoły.

Uroczyste podpisanie umowy przez pana ministra Bogdana Zdrojewskiego i pana dyrektora Witolda Malinowskiego nastąpiło w sali koncertowej szkoły, w obecności uczniów, nauczycieli i rodziców.wizyta

Uroczystość uświetnił występ szkolnej orkiestry symfonicznej „Krakowskiej Młodej Filharmonii".  

Pan minister w ciepłych słowach podziękował za koncert i pochwalił profesjonalizm wykonania „Serenady„  Mieczysława Karłowicza.