zpsmuz.pl

Konkurs Wokalny

            W dniach 25-27 października 2009 r. w naszej szkole miało miejsce znaczące wydarzenie, mianowicie - II Ogólnopolski Konkurs Wokalny im. Mieczysława Karłowicza dla uczniów szkół muzycznych II st. Jego inicjatorką jest prof. Anna Plewniak, wieloletnia pedagog w klasie śpiewu tutejszej szkoły, solistka Opery Krakowskiej, a także - prezes nowo powstałego w Krakowie Stowarzyszenia im. Mieczysława Karłowicza. Było to wspólne, bardzo udane przedsięwzięcie Stowarzyszenia i Szkoły.

            Konkurs odbył się w roku, w którym mija 100 lat od śmierci wielkiego kompozytora, co miało szczególne znaczenie dla placówki noszącej jego imię. Rangę wydarzenia podkreśla fakt, że do przesłuchań zgłosiło się aż 70 kandydatów z całej Polski (najliczniej reprezentowana była Warszawa), a w skład jury wchodzili tacy wybitni artyści-pedagodzy, jak prof. Jadwiga Romańska (Kraków) - przewodnicząca jury, prof. Jerzy Knetig (Warszawa), prof. Jan Ballarin (Katowice), prof. Agata Młynarska-Klonowska (Wrocław) i prof. Anna Plewniak. Poziom dwuetapowego Konkursu był bardzo wysoki, jednak sędziowie nie mieli wielkich problemów z wyłonieniem laureatów trzech pierwszych nagród. Zdobyli je:

            Tomasz Kumięga z ZSM w Tarnowie - I nagroda

            Adriana Ferfecka z PSM II st. w Legnicy - II nagroda

            Maciej Boberek z ZPSM w Warszawie i Anna Szajnowska z PSM I i II st. w Chorzowie -

                                                                       III nagroda ex aequo

Przyznano też kilka wyróżnień.

            Należy dodać, iż całe przedsięwzięcie możliwe było dzięki życzliwości i wsparciu finansowemu wielu osób i organizacji. Patronat honorowy nad całością objął Prezydent Miasta Krakowa - Jacek Majchrowski oraz Marszałek Województwa Marek Nawara. Patronat medialny sprawowały Radio Kraków i TV Kraków.

            Wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym życzymy wielu sukcesów na scenach muzycznych Europy, ich pedagogom gratulujemy. Mamy nadzieję, że kolejny konkurs, za trzy lata, będzie stał na równie wysokim poziomie i, jak tegoroczny, będzie się przyczyniał do rozpowszechniania i utrwalania dzieła Mieczysława Karłowicza.

Małgorzata Tumidajska