zpsmuz.pl

Informacja dla kandydatów

 

Wszystkich zainteresowanych podjęciem nauki w naszej szkole prosimy o złożenie w dniach od 8 kwietnia do 19 maja br. w sekretariacie szkoły odpowiednich dokumentów.

Sekretariat czynny od pon. do pt. w godz. 8:00 – 18:00

 

Egzaminy i przesłuchania na rok 2017/2018 rozpoczynają się od 05 czerwca.

 

OSM I st. i PSM I st. (szkoła podstawowa)

 

Należy wypełnić podanie online.

Organizujemy kurs przygotowawczy w soboty (22 - 04; 6, 13, 20, 27 – 05), w cenie 150 zł.

W godzinach przedpołudniowych. Informacje i zapisy w sekretariacie szkoły.

Badania przydatności do szkół I st. :

 • Obowiązkowy test rytmiczny i melodyczny 20 i 27 maja 2017 r.

 • OSM I st. i PSM I st. 05. 06 – 09. 06. 2017 r.

 

OSM II st. i PSM II st. (poziom gimnazjum i liceum)

 

Należy wypełnić podanie online.

OSM II st. - Klasa I

 • odpis ocen za I semestr szkoły ogólnokształcącej i muzycznej

 • oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej – czerwiec

OSM II st. - dodatkowy nabór do klasy IV (odpowiednik I kl. liceum)

 • odpis ocen za I semestr szkoły ogólnokształcącej i muzycznej

 • oryginał zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego OSM II st.

 • klasa wokalistyki – zaświadczenie od foniatry o możliwości kształcenia wokalnego

 • świadectwo z ostatniej klasy PSM I st.

UWAGA! Istnieje możliwość podjęcia nauki w PSM II st. bez „przygotowanie muzycznego” - klasa kontrabasu, wokalistyki i wybranych instrumentów dętych (fagot, waltornia).

 

Terminy egzaminów wstępnych dla II st.:

 • test pisemny - 05 czerwca 2017 r.

 • sekcja fortepianu - 06 czerwca 2017 r.

 • sekcja instrumentów dętych - 06 czerwca 2017r.

 • sekcja instrumentów smyczkowych - 7 czerwca 2017 r.

 • wydział wokalny - 05 czerwca 2017 r.

 

Na egzamin wstępny ze śpiewu, prosimy o przygotowanie 2 utworów wokalnych

 

Ogłoszenie wyników 13 czerwca 2017 r. (wtorek)