zpsmuz.pl

Zakres wymagań ocenianych podczas egzaminów wstępnych

    Zakres wymagań obowiącujacych podczas egzaminów wstępnych do I klasy OSM i PSM II st.

Ćwiczenia słuchowe (rozpoznawanie, zapisywanie, śpiewanie):

 1. Ćwiczenia 1 – głosowe tonalne a’vista
 2. Gamy do 5 znaków: durowe naturalne, molowe, we wszystkich odmianach
 3. Interwały
 4. Trójdźwięki: durowe i molowe w postaci zasadniczej i w przewrotach, zmniejszone i zwiększone
 5. Triada harmoniczna w odmianach gam: durowej naturalnej, moll harmonicznej
 6. D7 we wszystkich postaciach
 7. Powtórzenie głosem zagranego poprzednika, dośpiewanie następnika
 8. Ćwiczenia rytmiczne – realizacja zapisanego rytmu

Zasady muzyki:

 1. Gamy: znajomość koła kwintowego (tonacje durowe do 5 znaków i molowe równoległe),

      budowanie gam: durowej naturalnej, molowych, we wszystkich odmianach

 1. Interwały – budowanie od podanego dźwięku
 2. Trójdźwięki – budowanie od podanego dźwięku: trójdźwięku durowego i molowego w postaci zasadniczej i w przewrotach, trójdźwięku zmniejszonego i zwiększonego
 3. Triada harmoniczna – budowanie w podanej tonacji (w odmianie dur naturalnej i moll harmonicznej)
 4. Dominanta septymowa: budowanie od podanego dźwięku i rozwiązywanie D7 w postaci zasadniczej

znajomość struktury D7 w przewrotach

 

Zakres wymagań ocenianych podczas egzaminów wstępnych do IV klasy OSM i PSM II st.

Ćwiczenia słuchowe (rozpoznawanie, zapisywanie, śpiewanie):

 1. Ćwiczenia 1-głosowe tonalne a’vista
 2. Gamy do 7 znaków: durowe naturalne i harmoniczne, molowe, we wszystkich odmianach
 3. Interwały proste i złożone
 4. Trójdźwięki: durowy, molowy i zmniejszony w postaci zasadniczej i w przewrotach, zwiększony
 5. Triada harmoniczna w odmianach gam: dur naturalnej i harmonicznej, moll harmonicznej, doryckiej i eolskiej
 6. D7we wszystkich postaciach
 7. Powtórzenie głosem zagranego poprzednika, dośpiewanie następnika
 8. Ćwiczenia rytmiczne – realizacja zapisanego rytmu

Zasady muzyki:

 1. Gamy: znajomość koła kwintowego (tonacje do 7 znaków) i pokrewieństwa tonacji,

      budowanie gam: durowej naturalnej i harmonicznej, molowych, we wszystkich odmianach

 1. Interwały – budowanie od podanego dźwięku:
 2. Trójdźwięki – budowanie od podanego dźwięku trójdźwięku durowego, molowego i zmniejszonego w postaci zasadniczej i w przewrotach oraz trójdźwięku zwiększonego
 3. Triada harmoniczna – budowanie w podanej tonacji (w odmianie dur naturalnej i harmonicznej i w moll harmonicznej, doryckiej i eolskiej)
 4. Dominanta septymowa: budowanie od podanego dźwięku D7 w postaci zasadniczej i w przewrotach

rozwiązywanie D7 w postaci zasadniczej i w przewrotach

 1. Wiadomości z zakresu agogiki, dynamiki, artykulacji, ozdobników i kluczy

Harmonia:

 1. Posługiwanie się trójdźwiękami triady i różnymi formami D: w zadaniach z danym sopranem, basem cyfrowanym lub funkcjami w układzie skupionym
 2. Granie kadencji doskonałych w układzie skupionym

Historia Muzyki:

Ogólna znajomość epok w historii muzyki oraz kompozytorów i ich twórczości.

Szczegółowa znajomość epok: Starożytności, Średniowiecza i Renesansu